Zmiany w zarządzie STARTOVA.PL!

STARTOVA.PL, czyli spółka celowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powołana w celu wspierania komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych, ma nową prezes zarządu. Stanowisko od 1 marca 2023 roku obejmuje Alina Jaworska, zastępując pełniącą dotychczas tę funkcję Marlenę Krohn.

Nowa prezes za cel stawia sobie aktywizację środowiska akademickiego w obszarze współpracy z biznesem oraz udzielania wsparcia dla projektów z potencjałem komercyjnym.

Alina Jaworska posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru R&D i nowych technologii, pozyskiwaniu funduszy i dotacji, nawiązywaniu relacji inwestorskich oraz wdrażaniu projektów technologicznych na rynek.