Komercjalizacja spółek spin-off

Jednym z głównych zadań Startova.pl jest nawiązywanie współpracy pomiędzy światem nauki oraz biznesu. Dlatego przy pomocy naszej spółki powstało dotychczas 31 spółek typu spin-off. Spółka typu spin-off to nowy przedsiębiorca utworzony przez co najmniej jednego pracownika jednostki naukowej, studenta bądź absolwenta uczelni, w celu komercjalizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. W 2021 r. Startova.pl skomercjalizowała 3 spółki:  Instytut Technik Węglowych, Lassor oraz Bi-Smart.