Spotkanie Nauka-Biznes

17.03.2022 r. odbyło się Spotkanie Nauka-Biznes zorganizowane przez naszą spółkę w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Na spotkaniu obecni byli prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym, prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz – Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, dr Marlena Maślanka – Dyrektor Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz, dr inż. Tomasz Żuk – Z-ca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz, dr Piotr Kamedulski – Prezes Zarządu WeTheGraphene sp. z o.o., przedstawiciele Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK – Dyrektor Justyna Łaskowska oraz Broker innowacji Michał Podczarski. Podczas spotkania dr Piotr Kamedulski podpisał List Intencyjny z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz zostało podpisane porozumienie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.