Zespół VizemLAB!

Zespół VizemLAB specjalizuje się w szeroko pojętej tematyce obrazowania ze szczególnym naciskiem na obrazowanie medyczne, analizę obrazów, uczenie maszynowe i rozwiązania wirtualnej/rozszerzonej rzeczywistości.

Zespół VizemLAB tworzą:

  • dr Michał Chlebiej  – Naukowiec z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w tematyce obrazowania medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dopasowywania obrazów wielomodalnych oraz wirtualnych rekonstrukcji struktur anatomicznych. Pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernia w Toruniu, promotor ponad 100 prac dyplomowych (licencjackich / inżynierskich / magisterskich) z informatyki.
  • mgr Andrzej Rutkowski – Pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wydziale Matematyki i Informatyki. Programista specjalizujący się w obrazowaniu medycznym, rozwiązaniach wirtualnej rzeczywistości oraz uczeniu maszynowym. Posiada szerokie doświadczenie w tworzeniu programów interaktywnych. Współautor kilkunastu instalacji interaktywnych, wystaw i wykładów popularyzatorskich.
  • mgr Jakub Kluczewski – Doktorant oraz pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w pracy programisty, projektach komercyjnych oraz pracy z sieciami neuronowymi i klasycznym obrazowaniem zarówno w ramach badań przeprowadzanych podczas rozwoju swojego doktoratu, jak i w projektach wykonywanych w zespole VizemLAB.
  • mgr Tomasz Grzona  – Doktorant i pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Programista specjalizuje się w przetwarzaniu obrazów cyfrowych, obrazowaniu medycznym i analizie danych, którymi zajmuje się od ponad pięciu lat biorąc udział w projektach VizemLAB.

VizemLAB zrealizował już 10 projektów o tematyce medycznej, technologicznej i fotowoltaicznej a jego wynalazki zostały wielokrotnie nagrodzone na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA”! 🏆

Jeśli są Państwo zainteresowani działalnością VizemLAB, zapraszamy do kontaktu ze Startova.pl!

VizemLAB jest otwarty na współpracę oraz nowe projekty!