Nowy projekt spółki Instytut Nowych Materiałów i Technologii!

„Katalizatory na bazie grafenu wolne od platyny dla technologii rozszczepienia wody jako zielona metoda produkcji wodoru”

OTRZYMYWANIE ZIELONEGO WODORU

Instytut Nowych Materiałów i Technologii sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Katalizatory na bazie grafenu wolne od platyny dla technologii rozszczepienia wody jako zielona metoda produkcji wodoru”.

W ramach projektu spółka prowadzi badania na styku nanotechnologii i inżynierii materiałowej, które będą ważnym wkładem w rozwiązanie ogólnoświatowego problemu środowiskowego.

Wydajna elektroliza wody jest powszechnie postrzegana jako sposób na akumulację nadmiaru energii, która może być produkowana przez niektóre źródła odnawialne, takie jak fotowoltaika. Nadmiar ten mógłby zasilić proces elektrolizy, w wyniku którego powstaje wodór.

Kluczowym elementem dla elektrolizy wody jest wydajna konstrukcja elektrody, która umożliwia niski podział potencjału przy jednoczesnej wysokiej trwałości.

Z punktu widzenia zobowiązania do osiągnięcia w 2050 r. neutralności klimatycznej, możliwości praktycznego zastosowania realizowanego projektu są szerokie. Potrzebny jest m.in. nowy rodzaj źródeł energii dla transportu, energii elektrycznej, ciepła, budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa, przemysłu morskiego i przemysłu wytwórczego, którym może być zielony wodór.

Projekt został dofinansowany w ramach działań Funduszy Norweskich reprezentujących wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.